Szervezeti kockázatok felmérése

A szervezeti kockázatok felmérésének célja, hogy a vállalat vezetősége konkrét adatok és statisztikai összefüggések birtokában megalapozottan reagálhasson az olyan lehetséges szervezeti kockázatokra, mint a kommunikációs rések, a visszaélések vagy a biztonsági rendszerek hiányosságai.

Ezeket a kockázatokat kérdőíves vizsgálattal, illetve fókuszcsoportos interjúk segítségével tárjuk fel, átfogó képet nyerve a szervezet aktuális biztonsági kultúrájáról. A dolgozók szubjektív problémaérzékelése is jelentős szempont, hiszen ezek az elemzés során problémakategóriák formájában relevancia szerinti sorrendbe rendezhetőek és értékelhetőek. Fontos megjegyezni, hogy az ilyen feltáró vizsgálatok során nem a felelősök, “bűnbakok” keresésén van a hangsúly, hanem a problémás területek azonosításán! Az átfogó vizsgálat eredményéről részletes jelentés készül, mely támogatja a döntéshozókat a releváns stratégia kidolgozásában.

Anima Polygraph Kft.