Szervezeti diagnosztika

Hálózatelemzés

A hálózattudomány egy új, feltörekvő tudományág. Egyik fő sajátossága, hogy területfüggetlen, hiszen az idegtudományokon át, a gazdasági és politikai területekig mindenhol van létjogosultsága – így szervezeti kontextusban is. Külön szakterületnek tekinthető a szervezeti hálózatelemzés, mely kifejezetten szervezeti kontextusban vizsgálja a társas kapcsolatokat.

A hálózatelemzés célja feltárni a rejtett szervezeti struktúrát a szociális hálózaton keresztül. A felmérés anonim módon vázolja fel a társas háló alakzatát, a benne elhelyezkedő formális és informális kulcsfigurák viszonyát. Ez egyfelől megmutatja az információáramlás irányát és menetét, valamint, hogy milyen bizalmi csoportok azonosíthatóak, mely konkrét személyek töltenek be összekötő szerepkört a feltárt csoportok között.

A felmérés tehát lehetőséget biztosít arra, hogy azonosítsuk a meghatározó munkaköröket, az elemzésre alapozva növelni tudjuk az információáramlás hatékonyságát, a csoportok együttműködését, mely által fokozódik a szervezeti teljesítmény.

Anima Polygraph Kft. linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram