Alkalmasságvizsgálat

Az alkalmasságvizsgálat célja az ideális jelölt azonosítása, aki megbízható, rendelkezik a szükséges szakmai kompetenciákkal, személyiségjegyei alapján pedig jól illeszkedik a meglévő szervezeti kultúrába. Ennek eléréséhez olyan módszertant kell alkalmazni, mely objektív dimenziók mentén jellemzi a jelölteket. Munkánk hozzáadott értéke egy olyan kompakt profil a potenciális munkavállalóról, melyet felhasználva a HR szakemberek releváns szakmai döntést tudnak hozni.

Saját fejlesztésű ANIMA kérdőívünk mellett olyan egyedi módszertanokat alkalmazunk, melyek felhasználásával átfogó képet tudunk alkotni a jelentkezőkről. Ilyen a mélyinterjú, illetve az ErgoScope munkaszimulátor. Saját mérőeszközeink mellett pedig szervezetspecifikus kérdőívek fejlesztését is végezzük.

ErgoScope

Az ErgoScope munkaszimulátor munkaköri / szakmai alkalmassági vizsgálatok keretében objektív, számszerűsített adatokat szolgáltat a vizsgált személy kognitív és fizikai képességeiről.

Mélyinterjúk

Kiemelt munkakörökhöz használható kiválasztási technika, mely során kulcs témaköröket lehet vizsgálni a hang változásainak detektálásával. Ez az eljárás mind személyesen mind pedig telefonon is megvalósítható!

Szervezeti kérdőívfejlesztés

Szervezet- és probléma-specifikus kérdőívek fejlesztése, melyek kizárólag a szükséges kompetenciák és egyedi igények mentén kerülnek kialakításra a megrendelő igényei szerint.

Kérdőíves felmérés

Kérdőíveink segítségével lehetőség nyílik olyan kompakt munkavállalói profilok kialakítására, melyek objektív dimenziók mentén jellemzik a jelölteket, megkönnyítve ezzel a szakmai döntéshozatalt.

Anima Polygraph Kft. linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram